Vergoedingen van uw zorgverzekeraar

Komt u voor de eerste keer bij Diane?

Neem dan uw verwijsbrief (van uw specialist of huisarts gekregen) en uw verzekeringgegevens mee. Als u een medische indicatie heeft, dan krijgt u uw kousen en/of borstprothese (meestal) vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wel of niet vergoed?

Uw therapeutisch elastische kousen worden bijna altijd vergoed als deze zijn voorgeschreven door een arts. De meeste verzekeraars vergoeden twee paar kousen per 12 maanden. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat de precieze vergoeding waar u recht op heeft.

De meeste zorgverzekeraars hanteren een gebruikstermijn van twee jaar op de borstprothesen. Indien uw prothesen binnen de gestelde termijn sporen van slijtage vertoond (bij normaal gebruik) of waneer uw maten zijn veranderd, dan kan u voortijdig in aanmerking komen voor een nieuwe prothese. Vanuit de basisverzekering krijgt u de borstprothese vergoed. Voor de hoogte van uw eigen bijdrage verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden. Lingerie en badkleding worden door de meeste zorgverzekeraars niet vergoed.

Heeft u vragen over bovenstaande informatie of heeft u meer informatie nodig. Neem dan contact met Diane op via het contactformulier.